Register Project Neocalvinisme

Kromsigt, Johannes Christiaan (1872-1958)

Bio

Nederlands hervormd predikant en theoloog. Diende na studie te Utrecht de gemeenten te Gelselaar (1898), Wageningen (1905), Oostwold (1908) en Rinsumageest (1928-1939). Kromsigt was actief in de C.H.U. en ruim 40 jaar lid van het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging. Van 1925-1945 eindredacteur van De Gereformeerde Kerk. Vgl. over hem BLGNP II,288-289.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001