Register Project Neocalvinisme

Kohnstamm, Philipp Abraham (1875-1951)

Bio

Nederlands natuurkundige en pedagoog.

Werk

  • Schepper en Schepping. Een stelsel van personalistische wijsbegeerte op bijbelschen grondslag I-III, Haarlem (Tjeenk Willink) 1926-1931
  • III: De heilige. Proeve van een christelijke geloofsleer voor dezen tijd, 1931

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001