Register Project Neocalvinisme

Knap, Jan Jacob (1867-1945)

Bio

Nederlands hervormd predikant en schrijver van stichtelijke werken. Knap studeerde te Amsterdam, Neuchâtel en Genève, en werd aansluitend adjunct-secretaris bij de Centrale Evangelisatie Vereeniging te Parijs. Waals predikant te Maastricht (1893) en te Groningen (1894), vanaf 1897 hervormd predikant aldaar.

Werk

  • Familieleed. Een ernstig woord ten dienste van den strijd tegen het alcoholisme, Kampen (J.H. Kok) 1920
  • Gelijkenissen des Heeren. Schriftelijke overdenkingen van J.J. Knap Czn. bij teekeningen van Eugène Burnand I-III, Nijkerk (Callenbach) 1919-1921; 1921-222
  • Uit den Harz. Reisbrieven aan mijne moeder, Kampen (J.H. Kok) 1922
  • Den vaderlant getrouwe, Kampen (J.H. Kok) 1922 (politieke rede gehouden ter voorbereiding van de Kamerverkiezing 1922)
  • Van de bekeering, Kampen (J.H. Kok) 1935

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001