Register Project Neocalvinisme

Kleerekoper, Asser Benjamin (1880-1943)

Bio

Nederlands/Joods journalist en politicus. Vanaf september 1909 lid van de S.D.A.P. In 1913 slaagt Kleerekoper erin de tweede Kamerzetel voor district Amsterdam VIII voor de S.D.A.P. te veroveren. In hetzelfde jaar wordt hij ook gekozen in de Amsterdamse gemeenteraad (1913-1923). In het jaar daarop komt hij eveneens in de Provinciale Staten van Noord-Holland (1914-1929) en wordt hij lid van het Partijbestuur (1914-1931). Als propagandist trekt Kleerekoper avond aan avond het land in. Hij staat bekend als een prima debater, slagvaardig en geestig.

Kleerekoper werd vooral bekend als auteur van de rubriek ‘Oproerige krabbels’ in het socialistische dagblad Het Volk, korte, puntige stukjes over politiek en geestelijk leven. In verband met zijn zwakke gezondheid beŽindigt hij het Kamerlidmaatschap en het lidmaatschap van het Partijbestuur in 1931. Als gevolg van zijn ziekte verlamd aan beide benen opgenomen in de Joodse Invalide, kan hij in 1943 nog net voor deprotatie worden behoed. Niet lang daarna overlijdt hij.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001