Register Project Neocalvinisme

Karmelieten

Info

Middeleeuwse kloosterorde (OC), geïnitieerd door kluizenaars op de berg Karmel (regel erkend door Honorius III in 1226). De oprukkende Islam verdreef de orde naar West-Europa, waar Innocentius IV haar onder de bedelorden opnam (1253). Een bijzonder accent had de verering van Maria. In de zestiende eeuw werd de orde hervormd door Therèse van Avila en Johannes van het Kruis. De nieuwe variant die daardoor ontstond werd als die van de ‘discalceati’ (ongeschoeiden, OCD) onderscheiden van de oude orde. Ze wijdde zich o.m. aan mystiek, missie en wetenschap.

Salamanca

  • Collegii Salmanticensis fr. discalceatorum b. Mariae de Monte Carmeli parenti suo Eliae consecrati, Cursus theologicus summam theologicam angelici doctoris D. Thomae complectens

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001