Register Project Neocalvinisme

Kapteijn, Kornelis Johannes (1871-1925)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant. Diende na zijn studie aan de Theologische School te Kampen de gemeenten te Andel (1895), Axel A (1897), Giessendam A (1903) en Zwolle (1919).

Behalve kerkelijk was Kapteijn ook politiek en journalistiek actief. Hij was mederedacteur van de Gorkumsche Kerkbode en redacteur van het Gereformeerd Kerkblad voor Drente en Overijssel. Vgl. over hem De Haas III,125-126.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001