Register Project Neocalvinisme

Jonge, Willem Pouseboudt de (1824-1887)

Bio

Nederlands christelijk gereformeerd predikant, vanaf 1871 te Grandville (Michigan) in de Dutch Reformed Church.

Werk

  • Eene stem uit de Gereformeerde Kerk in Amerika. Bijdrage tot de geschiedenis van den kerkelijken strijd, ter nadere en onpartijdige onderzoeking aanbevolen, Winterswijk (H. Bulens) [1882]

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001