Register Project Neocalvinisme

Jesuieten

Info

Roomskatholieke kloosterorde (SJ), gegrond door Ignatius de Loyola, gaf een oud ridderideaal nieuwe vorm: zich wijden in gehoorzaamheid aan de kerk tot het winnen van christenen. De orde ontplooide grote activiteit op het gebied van de missie (China) en op dat van onderwijs en wetenschap.

Würzburg


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001