Register Project Neocalvinisme

Jansen, Johannes (1873-1956)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant te ’s Gravenmoer (1901), Nieuw Buinen (1904), Burum (1906), Ten Boer (1915), IJmuiden (1922) en Wierden (1926-1935), kenner van het gereformeerd kerkrecht. Vgl. over hem De Haas IV,289, BLGNP III,196-197.

Werk

  • Kerkenordening van De Gereformeerde Kerken in Nederland gelijk deze laatstelijk op de Generale Synode te Middelburg in 1933 is herzien, benevens de daaraan verbonden Besluiten van de Generale Synode van Amsterdam (1892), . . . en Middelburg (1933), benevens de zendingsorde en onderscheidene bijlagen, Wageningen (Zomer en Keuning) 19345 bibliotheek K.S.

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001