Register Project Neocalvinisme

Jansen, Johannes (1878-1951)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant te Whitinsville (Mass.) (1904) en Bedum (1906); ging 1911 om gezondheidsredenen met emeritaat; promoveerde 15 juni 1906 aan de V.U. op De leer van den Persoon en het werk van Christus bij Tertullianus. Vgl. over hem De Haas IV,289-290.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001