Register Project Neocalvinisme

Hugo, Victor Marie (1802-1885)





Bio

Frans dichter en romanschrijver.

Werk

Christelijke Encyclopaedie1 II,653

Hugo (Victor) 1802-1885. Fransch dichter en romanschrijver, hoofd van de Romantische School. Hij verwierp de klassieke richting, waardoor hij opnieuw geest en leven aan de Fransche dichtkunst gaf.

Ds J. Bosch






deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001