Register Project Neocalvinisme

Hugo van St. Victor (1096-1141)

Bio

Middeleeuws mysticus en wijsgeer, hoofd van de kloosterschool te Parijs (1133).

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001