Register Project Neocalvinisme

Honert, Johan van den (1693-1758)

Bio

Nederlands gereformeerd theoloog, predikant te Katwijk a.d. Rijn, Enkhuizen en Haarlem, hoogleraar te Utrecht (1727) en Leiden (1734).

Werk

  • Johannis vanden Honert De gratia Dei, non universali sed particulari: nec non de essentia et existentia Dei dissertationes, Lugduni Batavorum, apud Samuelem Luchtmans, 1725
  • Schat-boek der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus uyt de Latijnsche lessen van Zacharias Ursinus, . . . . derde druk, op nieuws oversien, . . . en nu van nieuws verrijkt, met eene voorrede van Joan van den Honert, Gorinchem, Coetzee, 1736

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001