Register Project Neocalvinisme

Hofmann, Rudolph Hugo (1825-1917)

Bio

Werk

  • Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der Belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke Kerkgenootschappen en voornaamste sekten, uit het Hoogduits vert. door P.J. de Roode, Utrecht (Kemink) 1861 (De Godgeleerde bibliotheek) (vertaling van Symbolik, 1857)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001