Register Project Neocalvinisme

Heymans, Gerardus (1857-1930)

Bio

Werk

  • Schets eener kritische geschiedenis van het causaliteitsbegrip in de nieuwere wijsbegeerte, Leiden (Brill) 1890 (Bekroond en uitgegeven door Curatoren v.h. Stolpaansch legaat)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001