Register Project Neocalvinisme

Hartogh, Gerrit Marinus den (1899-1959)

Bio

Nederlands gereformeerd jurist, predikant en theoloog. Na studie rechten aan de Vrije Universiteit was hij enige jaren medewerker van de Dr. A. Kuyperstichting. Na hernieuwde, nu theologische, studie aan de Vrije Universiteit werd hij 3 maart 1929 predikant te Hazerswoude. 13 december 1933 promoveerde hij aan de VU in de rechtsgeleerdheid op Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871.

De synode van Middelburg 1933 benoemde hem tot hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Hoogeschool te Kampen. Naast zijn andere werk was Den Hartogh vele jaren voorzitter van het tractaatgenootschap Filippus. Ook op politiek en onderwijsgebied was hij actief.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001