Register Project Neocalvinisme

Haraucourt, Edmond (1856-?)

Bio

Werk

  • Dah, de oermens, uit het Fransch vertaald en met een inleiding voorzien door Herman van den Bergh en Martin Permys, Amsterdam (Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur) 1917 (Wereldbibliotheek, 344; vertaling van Dah, le premier homme, Paris (Flammarion) 1914)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001