Register Project Neocalvinisme

Grosheide, Frederik Willem (1881-1972)

Bio

Nederlands gereformeerd theoloog, studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam theologie en klassieke talen, leraar aan het gymnasium te Zetten, predikant te Schipluiden (1907-1912). Promoveerde 2 juli 1907 aan de Vrije Universiteit op De verwachting der toekomst van Jezus Christus. Van 1912-1953 hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken aan de Vrije Universiteit.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001