Register Project Neocalvinisme

Groe, Theodorus van der (1705-1784)

Bio

Werk

  • Toetssteen der ware en valsche genade, ontdekkende in het helderschijnende licht, der zuivere Gereformeerde waarheid, vervat in de Heidelbergschen catechismus, de wezentlijke gronden van onderscheid, tusschen het zaligmakende werk des geestes, in de harten der opregte geloovigen, en tusschen het schijn-geestelijk werk der geveinsden en tijd-geloovigen, Amsterdam (V.d. Linden) [ca.1820] (oorspronkelijke uitgave 1752)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001