Register Project Neocalvinisme

Groen van Prinsterer, Guillaume (1801-1876)

Bio

Nederlands jurist, staatsrechtgeleerde en politicus. Studeerde aan de Universiteit te Leiden (rechten en letteren) en was vervolgens verbonden aan het kabinet van Koning Willem I (1827, referendaris, 1829, secretaris), belast met het toezicht op het koninklijk huisarchief. Vgl. over hem CE III,312-313.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001