Register Project Neocalvinisme

Gogarten, Friedrich (1887-1967)

Bio

Duits luthers predikant en theoloog, hoogleraar systematische theologie te Breslau (1931) en Göttingen (1935-1955). Aanvankelijk medestander van Karl Barth in het verzet tegen het historisme en antropocentrisme. Het kwam tot een breuk op het thema van de antropologie. Gogarten belandde vervolgens in het kamp van de Deutsche Christen. Vgl. over hem het Biographisch-Bibliographisch Kirchenlexikon.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001