Register Project Neocalvinisme

Goebel, Maximilian Friedrich Wilhelm (1811-1857)

Bio

Werk

  • Geschichte des christlichen Lebens in der rheinisch-westfälischen evangelischen Kirche I-III, 1849-1860
  • Proeve eener geschiedkundige vergelijking van de godsdienstige eigenaardigheid der Luthersche en der Hervormde kerk, naar het Hoogduitsch; met eene voorrede van C.H. van Herwerden C.Hzn., Groningen (Smit) 1841
  • Die religiöse Eigenthümlichkeit der lutherischen und der reformirten Kirche. Versuch einer geschichtlichen Vergleichung, Bonn (Adolph Marcus) 1837

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001