Register Project Neocalvinisme

Gelderen, Cornelis van (1872-1945)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant en theoloog. Studeerde aan de Theologische School te Kampen en aan de Universiteiten te Berlijn en Leipzig; promoveerde aan de laatste op Ausgewählte Babylonisch-Assyrische Briefe, transscribiert und übersetzt (Leipzig, z.n., 1902). Van 1901-1904 was hij predikant te Schoonebeek.

In 1904 werd Van Gelderen benoemd tot hoogleraar in de semitische talen aan de Vrije Universiteit, vanaf 1906 was hij ook buitengewoon hoogleraar oudtestamentica. Vgl. over hem De Haas III,73-74; BLGNP II,211-213.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001