Register Project Neocalvinisme

Geelkerken, Johannes Gerardus (1879-1960)

Bio

Nederlands gereformeerde predikant, studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, promoveerde 15 oktober 1909 aldaar op De empirische godsdienstpsychologie (Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1909) en diende vervolgende de gemeenten te Epe (1911) en Amsterdam-Zuid (1915).

In 1925 richtte hij het blad Woord en Geest op, dat spreekbuis van vernieuwende krachten in de gereformeerde wereld moest worden (eerste nummer 2 oktober 1925).

Na een lange procedure werd hij 17 maart 1926 door de Generale Synode te Assen afgezet vanwege zijn hermeneutische ideeŽn over Genesis 2 en 3; hij bleef predikant in wat overbleef van zijn gemeente in Amsterdam-Zuid, maar speelde geen grote rol in de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, die ontstonden uit weerstand tegen de synode van Assen. Na de vereniging van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband met de Nederlands Hervormde Kerk in 1946 zette Geelkerken zich in voor de oecumenische beweging. Vgl. over hem De Haas IV,192-195; BLGNP II,206-209.

Werk

  • Vier referaten, van J. Brinkman, G. Diemer, K. Dijk en J.G. Geelkerken, [Arnhem] (Vereeniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland) 1924 (Arnhem, A. Meijer) (Gehouden in de vergadering der Vereeniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1924)
  • Vragen, mij voorgelegd door de Classis Amsterdam der Gereformeerde Kerken, en mijn antwoord daarop, Amsterdam (W. ten Have) [1925]
  • Woord en Geest
  • ‘?’, Woord en Geest februari 1933

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001