Register Project Neocalvinisme

Ferwerda, Taeke (1876-1944)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, studeerde klassieke letteren en theologie aan de Vrije Universiteit. Hij diende Monnikendam (1905), Vlissingen (1911) en Amsterdam (1913). Ferwerda was o.m. curator van de Vrije Universiteit en leraar Hebreeuws en godsdienst aan het Geref. Gymnasium te Amsterdam.

Bij wijze van repressaille is hij door de Duitsers doodgeschoten voor de Keizersgrachtkerk, omdat daar wapens gevonden waren.

Werk

  • referaat „Kerkelijk Leven en Christelijke Vrijheid”
  • De kinderdoop in zijn beteekenis voor onzen tijd. Leerrede over vraag 74 van den Heidelberger Catechismus, Amsterdam (Van Soest) [1919] bibliotheek K.S.
  • Nog in den band van voorheen, [bijdragen van T. Ferwerda en A. Kuyper], [Amsterdam] (Studentenkorps aan de Vrije Universiteit) 1917 (Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van A. Kuyper) bibliotheek K.S.

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001