Register Project Neocalvinisme

Eyck van Heslinga, Hendrik van (1860-1931)

Werk

  • De eenheid van het scheppingsverhaal tegenover de resultaten der critiek verdedigd en gehandhaafd, met een naschrift naar aanleiding van Prof. Valeton’s „Christus en het Oude Testament”, Leiden (Daamen) 1896

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001