Register Project Neocalvinisme

Espagne, Jean d’ (1591-1659)

Bio

Werk

  • Alle de vernuftige en geleerde werken van de heer Johan d’Espagne. Bevattende volgeestige en mergh-rijke gedagten over verscheide stoffe, zoo des Ouden als N. Testament. Dezen druk, grotelijks vermeerdert en verbetert als mede met zinrijke kantekeningen, en een nieuw naaukeurig bladwijzer verrijkt. Mitsgaders een voorreden van Johannes d’Outrein . . . Tot Utrecht, by Anthoni Schouten . . ., 1702 bibliotheek K.S.

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001