Register Project Neocalvinisme

Doesburgh, Herman Gerrit Jacobus van (1800-1874)

Bio

Nederlands hervormd predikant en theoloog.

Werk

  • Het Nieuwe Testament, van wege de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op nieuw uit den grondtekst overgezet, en van inleidingen, inhoudsopgaven, gelijkluidende plaatsen en aanteekeningen voorzien [door J.J. Prins, W. Muurling en H.G.J. van Doesburgh], Amsterdam/Haarlem (Brandt) 1868

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001