Register Project Neocalvinisme

Doekes, Gerrit (1873-1929)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant te Heemse (1898) en Nieuwdorp (1907), ging om gezondheidsredenen vervroegd met emeritaat (1925). Vgl. over hem De Haas III,54-55.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001