Register Project Neocalvinisme

Doekes, Gerrit (1873-1929)





Bio

Nederlands gereformeerd predikant, diende na studie aan de Theologische School te Kampen de gemeenten te Heemse (1898) en Nieuwdorp (1907), ging om gezondheidsredenen vervroegd met emeritaat (1925). Doekes was jarenlang eindredacteur van De Wachter, weekblad tot steun van de Theologische School van de Gereformeerde Kerken, en mederedacteur van het Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken. Vgl. over hem De Haas III,54-55.

Werk

  • met J.C. Rullmann (red.), Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1922, Goes (Oosterbaan & Le Cointre) [1922] bibliotheek K.S.
  • De Wachter. Weekblad tot steun van de Theologische School van de Gereformeerde Kerken. Jaargang 1 (1902-1903) – 45 (1949) Kampen (J.H. Kok) 1902-1949
  • ‘Naschrift bij ingezonden’, De Wachter 17 (1918-1919) 19 (4 april 1919)





deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001