Register Project Neocalvinisme

Dijk, Douwe van (1887-1985)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, diende na studie aan de Theologische School te Kampen de gemeenten te Knijpe (1913), Uithuizen (1917) en Groningen (1920-1960). Hij was afgevaardigde naar de generale synode van Utrecht 1943-1944, maar conformeerde zich niet aan de uitspraken daar en maakte zich oktober 1944 ervan vrij. Binnen de vrijgemaakte kerken was hij jarenlang president-curator van de Theologische Hogeschool en voorzitter van de predikantenconferentie. Vgl. over hem De Haas IV,160-162.

Werk

  • De apostolischen, Zutphen (J.B. van den Brink) [1917] (Christelijke brochurenreeks „Ons Arsenaal”, serie 1, no. 2)
  • De preektrant van de dominé’s in de Kerken der Afscheiding in de jaren 1834-1869, Aalten (De Graafschap) 1935 (Referaat, gehouden op de Predikantenconferentie te Utrecht, april 1934; eerder verschenen in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 35 (1934) 10/11, oct./nov. 1934)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001