Register Project Neocalvinisme

Dijk, Douwe van (1887-1985)

Werk

  • De apostolischen, Zutphen (J.B. van den Brink) [1917] (Christelijke brochurenreeks „Ons Arsenaal”, serie 1, no. 2)
  • De preektrant van de dominé’s in de Kerken der Afscheiding in de jaren 1834-1869, Aalten (De Graafschap) 1935 (Referaat, gehouden op de Predikantenconferentie te Utrecht, april 1934; eerder verschenen in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 35 (1934) 10/11, oct./nov. 1934)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001