Register Project Neocalvinisme

Dordrecht, Synode van (1618-1619)

Herdenking 300 jaar

Acta

  • Acta
  • Acta of Handelingen der Nationale Synode, in den naam onzes Heeres Jezus Christus, gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordeelingen van de Vijf Artikelen en de Post-acta of Nahandelingen, in de tegenwoordige spelling naar de oorspronkelijke Nederduitsche uitgave onder toezicht van J.H. Donner en S.A. van den Hoorn, Leiden (D. Donner) [1882-1886]

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001