Register Project Neocalvinisme

Curtenius, Petrus (1716-1789)

Bio

Nederlands gereformeerd theoloog, predikant te Durgerdam (1739), Deventer (1741) en Gouda (1746). In 1754 benoemd tot hoogleraar aan het Athenaeum te Amsterdam, waar hij eveneens predikant werd. Curtenius behoorde tot de gematigde Coccejaanse richting.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001