Register Project Neocalvinisme

Cremer, Klaas Jans (1893-1982)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant en bibliothecaris. Diende na studie aan de Theologische School te Kampen de gemeenten te Gees (1924) en Haarlem (1927-1928, emeritaat om gezondheidsredenen). Deed vervolgens doctoraal examen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1931) en promoveerde er op De Duitsche Godsdienstpsychologie (1934). Na een leenpredikantschap te Zevenhoven was hij van 1937-1952 bibliothecaris van de Theologische Hogeschool te Kampen. Tenslotte was hij nog predikant te Halle (1952-1958). Vgl. over hem De Haas IV,127-128.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001