Register Project Neocalvinisme

Budding, Huibert Jacobus (1810-1870)

Bio

Nederlands hervormd, later afgescheiden predikant. Diende na studie te Utrecht de gemeente te Biggekerke (1834), reizend prediker na afzetting, afgescheiden predikant te Groningen. Trok in 1848 met geestverwanten naar Amerika, maar keerde later terug naar Zeeland, waar hij in Goes een vrije gemeente stichtte.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001