Register Project Neocalvinisme

Brulez, Lucien (1891-?)

Bio

Belgisch kunstenaar en wijsgeer, o.m. docent te Gent (1916), actief in de Vlaamsche Beweging. Promoveerde 1920 te Jena op Delboeufs Bedeutung für die Logik.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001