Register Project Neocalvinisme

Broedelet, D. Dz. (?-1846)

Bio

Nederlands hervormd predikant, o.m. te Durgerdam.

Werk

  • Prent-bijbel, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, volgens de overzetting van Martin Luther, versierd met nagenoeg 1000 houtsneeplaten . . . hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aanteekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaije houtgravures . . . bew. door D. Broedelet, Dz., met eene voorrede van B.T. Lublink Weddik, Amsterdam (Diederichs) 1845

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001