Register Project Neocalvinisme

Brink, Hendrik Christiaan van den (1866-1947)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant; studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van den Brink was gereformeerd predikant te Rinsumageest (1893), Heeg (1896), Rotterdam (1900), Dieren (1912) en Zandvoort (1919).

20 juli 1926 werd hij door de classis Haarlem afgezet omdat hij zich niet wilde conformeren aan de besluiten van de Synode van Assen, maar hij bleef predikant te Zandvoort, eerst buiten, later in Hersteld Verband; in 1928 ging hij naar Leiden, in 1931 naar Amersfoort; na zijn emeritaat (1932) woonde hij te Hilversum, waar hij na een conflict overging naar de Nederlands Hervormde Kerk; begin 1947 wendde hij zich tot de vrijgemaakt Gereformeerde Kerk te Hilversum met een verzoek om toelating; hij overleed voor een beslissing kon vallen; vgl. over hem De Haas IV,99-100.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001