Register Project Neocalvinisme

Bretschneider, Karl Gottlieb (1776-1848)

Bio

Duits rationalistisch theoloog, vanaf 1816 Generalsuperintendent te Gotha.

Werk

Christelijke Encyclopaedie1 I,378

Bretschneider (Karl Gottlieb), geboren 1776, overleden 1848 te Gotha. Deze theoloog begon als gematigd supranaturalist, maar koos vervolgens voor het zuivere rationalisme. Bekend is zijn: Systematische Entwicklung aller in der Dogmatik vorkommende Begriffe en zijn: Lexicon manuale Graeco-Latinum in libros Novi Testamenti.

niet ondertekend


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001