Register Project Neocalvinisme

Brakel, Wilhelmus à (1635-1711)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, studeerde te Franeker en te Utrecht en diende de gemeenten te Exmorra en Allingawier (1662), Stavoren (1665), Harlingen (1670), Leeuwarden (1673) en Rotterdam (1683). Huwde 29 maart 1664 te Utrecht met Sara Nevius (1632-1706).

Theologisch gematigd Voetiaan, met veel aandacht voor de beoefening der godzaligheid, is Brakel vooral bekend geworden door zijn hoofdwerk, de 7@(460 7"JDg4", dat is Redelijke Godsdienst (1700). Vgl. over hem BLGNP IV,48-51.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001