Register Project Neocalvinisme

Brahé, Jan Jacob (1726-1776)

Bio

Werk

  • Aanmerkingen over de Vyf Walchersche Artikelen, welke beneffens de gewoone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en eendracht, Middelburg, by A.L. en M.H. Callenfels, 1758 bibliotheek K.S.

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001