Register Project Neocalvinisme

Bouma, Heine Sijtze (1884-1956)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant, diende na studie aan de Theologische School te Kampen de gemeenten van Hazerswoude (1909), Hoogeveen (1913), Leeuwarden (1918) en Amsterdam-Zuid (1926-1949). Na zijn emeritaat was Bouma nog hulpprediker te Knijpe (1949-1955). Jarenlang was hij secretaris van de Gereformeerde Predikantenvereeniging. Hij was president-curator van de Theologische Hogeschool. Vgl. over hem De Haas IV,87.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001