Register Project Neocalvinisme

Bos, Thomas (1846-1916)

Bio

Nederlands (Christelijk) gereformeerd predikant, studeerde aan de Theologische School te Kampen en diende achtereenvolgens Meeden (1868), Midwolda (1874), Harlingen (1877), Bedum (1882) en Dokkum A (1901-1914). Na zijn emeritaat verleende hij hulpdiensten te Assen.

Werk

Christelijke Encyclopaedie1 VI,84

Bos (Thomas), geboren op ’t Zandt in Groningen 31 Maart 1846, overleden te Assen 24 Mei 1916, bezocht eerst het gymnasium te Assen en vervolgens de Theologische School te Kampen. Juli 1868, dus nog slechts 22 jaar oud, trad hij reeds in het predikambt. Vijf gemeenten, allen in het Noorden des lands, hebben zijn herderlijke leiding genoten: Meeden, 1868, Midwolda 1874, Harlingen 1877, Bedum 1882, Dokkum 1901. Hij was een bekwaam dogmaticus, maar hij kende ook de historie en was geoefend in het Hebreeuwsch en in de classieke talen. Met eere heeft hij jarenlang het curatorschap van de Theologische School bekleed. Aan het beginsel van de „eigen opleiding” had hij de liefde van zijn hart verpand, en rusteloos, zonder ooit te verzwakken, heeft hij tot het laatste van zijn leven voor dat beginsel geijverd, met name ook als redacteur van het weekblad De Wachter. Bekend is voorts zijn oppositie tegen sommige leerstellingen van Dr A. Kuyper op de Synode te Middelburg 1896 (Bedums bezwaarschrift). Zie ook zijn Negen dogmatische Onderwerpen overgedrukt uit De Vrije Kerk. Als bestuurslid van het Gereformeerd Schoolonderwijs en later van het Gereformeerd Schoolverband, alsmede van de Unie en den Schoolraad, en als leider in provinciale en plaatselijke organisaties heeft hij ook veel voor het Christelijk onderwijs gedaan. En steeds toonde hij zich een man van overtuiging, van karakter, van onverzettelijke trouw.

Dr J.C. Rullmann.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001