Register Project Neocalvinisme

Bosch, Jan (1876-1957)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant; diende na studie aan de Theologische School te Kampen de gemeenten te Neede (1900), Genderen (1907), Steenwijk (1909), Alteveer (1920), Westbroek (1922), Grijpskerk (Gr. 1925) en Oldebroek (1929-1938). Bosch’ moeder was een zuster van Lucas Lindeboom.

Na zijn emeritaat vestigde Bosch zich te Nunspeet, waar hij zich vrijmaakte. Van 1949 tot aan zijn overlijden woonde hij in Ermelo.

In De Wachter verzorgde Bosch de rubriek Kerkelijk Leven en de Vragenbus. Hij was medewerker van het Kerkblad voor Overijssel en Drenthe, De Reformatie, en het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift. Vgl. over hem De Haas IV,79-80.

Werk

  • ‘Vragenbus’, De Wachter, 25 juni 1920 (over Het Zoeklicht)

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001