Register Project Neocalvinisme

Beukelman, Johannes (1704-1757)

Bio

Nederlands gereformeerd predikant. Diende na studie te Leiden de gemeenten te Driehuizen (1726), Alblasserdam (1728), Zierikzee (1730), Hoorn (1737), Rotterdam (1749) en ’s-Gravenhage (1750).

Christelijke Encyclopaedie1 VI,63

Beukelman (Johannes), den 11den Maart 1704 te Hoorn geboren, overleed te ’s-Gravenhage den 17den Augustus 1757. Hij studeerde te Leiden in de theologie en werd den 9den October 1725 te Oost- en West-Blokker beroepen. Wegens zijn minderjarigheid werd echter deze roeping door een besluit van de Staten van Holland en West-Friesland gedesavoueerd. Achtereenvolgens werd hij nu predikant te Driehuizen (17 November 1726), te Alblasserdam (December 1728), te Zierikzee (1 Juni 1730), te Hoorn (16 Juni 1737), te Rotterdam (16 Maart 1749) en te ’s-Gravenhage (4 October 1750).

Ds Beukelman is bekend geworden door zijn Verklaring van den Heidelbergschen Catechismus in 52 predikatiŽn en zijn talrijke predikatiŽn of leerredenen.

Dr H. Kaajan.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001