Register Project Neocalvinisme

Berg, Berend van den (1878-1955)

Bio

Nederlands Christelijk gereformeerd predikant te Vlissingen (1911), Sneek (1915), Helder (1923) en Maassluis (1927); ging per 1931 om gezondheidsredenen vervroegd met emeritaat. Vgl. over hem De Haas IV,40.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001