Register Project Neocalvinisme

Bakels, Herman (1871-1952)

Bio

Nederlands doopsgezind predikant, diende na studie aan het Seminarie te Amsterdam de gemeenten te Warns (1896), Enkhuizen (1901-1907) en St. Annaparochie (1908-1909, 1911-1916, emeritaat om gezondheidsredenen). Hij vestigde zich te Haarlem. Bakels was een vrijzinnig denker, die zijn ideeŽn in zijn geschriften sterk provocerend aan de man bracht. Vgl. over hem BLGNP V,29-30.

Werk

  • Bouquetje polemiek, te weten: godsdienstige, theologische en kerkelijke opstellen, opstelletjes, gefabriceerd, vergaderd en aangeboden door H. Bakels, ’s-Gravenhage (Bredée) 1909
  • Het Nieuwe Testament voor leeken leesbaar gemaakt. Te weten eene verbeterde Nederlandsche vertaling waarin de meest treffende woorden en gedeelten sprekend gedrukt zijn benevens korte inleidingen enz., 3 kaartjes en afbeeldingen, naar Jan Luyken bewerkt door H. Bakels; inl. H.U. Meyboom, Amsterdam (Maats. v. Goede en Goedkoope Lectuur) 1908; 19142; Amsterdam (Van Campen) 19203

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001