Register Project Neocalvinisme

Baalen, Jan Karel van (1890-1968)

Bio

Nederlands/Amerikaans gereformeerd theoloog en predikant. Studeerde aan de Theologische School te Kampen (als jaargenoot van Klaas Schilder) en aan Princeton Theological Seminary. Van Baalen was vervolgens predikant in de Christian Reformed Churches, o.m. te Munster, Indiana. Hij speelde een grote rol in het conflict rond Hoeksema en Danhof dat tot het ontstaan van de Protestant Reformed Churches leidde.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001