Register Project Neocalvinisme

As, Gijsbertus Gerardus van (1876-1927)

Bio

Werk

Christelijke Encyclopaedie1 VI,30

As (G.G. van), meer bekend als G. Schrijver, geboren 1876 te Utrecht, overleden 1927 te Den Haag, was een Christelijk auteur van verdienste. Reeds vr zijn 16e jaar publiceerde hij in Het Nieuwe Dagblad en als 20-jarige gaf hij belletristisch werk (een schets De Broeders, later (1917) uitgewerkt tot een van zijn beste romans Stormgetij). Nadat hij eenige jaren correspondent van het Algemeen Handelsblad te Haarlem geweest was, werd hij verbonden aan De Nederlander en straks mede belast met de hoofdleiding van dat blad. Hij schreef daarin over politieke aangelegenheden, maar vooral ook literaire critieken, die in den Christelijken kring groot gezag hadden. Ook van andere tijdschriften (Ons Tijdschrift, Stemmen des Tijds, Opwaartsche Wegen) en bladen (Het Schouwvenster, Algemeen Weekbald voor Christendom en Cultuur, De Jonge Man) was hij een zeer gewaardeerd medewerker. In 1921 verliet hij de hoofdredactie van De Nederlander en werd Inspecteur van het Lager Onderwijs. Van As schreef verschillende Christelijke romans van literaire waarde (Het Eenzame Pad, Ontwapend, Vage Figuren, Hoogtijden, De Lichte Last, een der beste romans van onze Christelijke literatuur, fijn-psychologische ontleding van het klein-burgerlijke leven, goede proeve van het literair realisme, Jobjes Avontuurlijke Jeugd, een autobiografische schetsenbundel). Ook gaf hij belangrijke jongensboeken (De Jongens van de Club, Toen Moeder weg was, Het Geuzehuis, Het Zwarte Schaap). Een man dus van veelvuldigen arbeid en een auteur aan wien de Christelijke belletrie en de literaire critiek veel te danken heeft gehad.

Dr C. Tazelaar.


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001