Register Project Neocalvinisme

Amorie van der Hoeven, Martinus des (1824-1868)

Bio

Nederlands jurist.

Werk

  • Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het Staatsregt. Een tegenschrift tegen Mr.C.W. Opzoomer, tevens eene bijdrage tot de kritiek der antirevolutionaire rigting, Amsterdam (Van Kampen) 1854

deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001