Register Project Neocalvinisme

Alting, Jacobus (1618-1679)

Bio

Nederlands gereformeerd taalgeleerde en theoloog, zoon van Hendrik. studeerde te Groningen, Utrecht, Leiden, Oxford, maar ook te Emden bij rabbi Gumprecht ben Abraham. Hoogleraar oosterse talen te Groningen (1643), tevens academieprediker aldaar (1647) en hoogleraar theologie (1667). Alting had een voorkeur voor wat hij noemde de ‘simplex theologia’: dicht bij de bijbel en de exegese. Dit bracht hem uiteindelijk in conflict met zijn collega Maresius. Vgl. over hem BLGNP II,24-26.

Werk


deze pagina hoort in frames, klik hier

© Appendix Vaginix Productions 2001